Băng dính dán tóc giả ULTRA-HOLD – Gói đại 1000 miếng profile cong