Băng dính dán tóc giả Natural Hold – Miếng profile cong, gói 1000 miếng