Băng dính dán tóc giả Natural Hold – Miếng profile thẳng (36 miếng/tui)