Băng dính chuyên dụng cho màng lưới Lace – LACE FRONT SUPPORT TAPE – túi lớn 1000 miếng profile Cong