Cuộn băng dính dán tóc giả chuyên dụng EASY GREEN – walkertape