Băng dính chuyên dụng cho màng lưới Lace – LACE FRONT SUPPORT TAPE – profile Thẳng