băng dính cơ sở BASE TAPE – vá tạm thời ren tóc bị rách