BĂNG DÍNH DÁN TÓC GIẢ 1522 CLEAR TAPE MIẾNG THẲNG – GÓI ĐẠI 1000 MIẾNG