Băng dính dán tóc giả DUO-TAC THIN (mỏng hơn) – Miếng thẳng