Băng dính dán tóc giả EASY GREEN TAPE profile Cong & MINIS

Clear