Băng dính dán tóc giả DUO-TAC THIN (mỏng hơn) – Profile Cong, túi đại 1000 miếng