Băng dính dán tóc giả DUO-TAC Profile còng – túi đại 1000 miếng