Băng dính chuyên dụng cho màng lưới Lace – LACE FRONT THIN (dòng siêu mỏng) – profile THẲNG túi đại 1000 miếng