Băng dính dán tóc giả DUO-TAC THIN (mỏng hơn) – miếng thẳng, túi 1000 miếng